Cigar Trinidad short gói 10 điếu
650.000 VNĐ
Xì Gà Cohiba Short 5 Limited Edition 2021
500.000 VNĐ
Xì gà Toscanello mini Đức gói 5 điếu
250.000 VNĐ
Xì Gà Cohiba Short 10 điếu
700.000 VNĐ
Partagas 5 Puritos - gói 5 điếu
320.000 VNĐ
Xì gà Dominico Churchill - gói 10 điếu
1.800.000 VNĐ
CIGAR MONTECRISTO OPEN EAGLE TUBOS (3 ĐIẾU)
2.250.000 VNĐ
Cigar Partagas Serie D No.4 Tubos
680.000 VNĐ
Xì Gà Cuba H. Upmann Magnum 54 Tubos
790.000 VNĐ
Xì Gà Montecristo Tubos
690.000 VNĐ
Xì Gà Quintero Favoritos Tubos- hộp 3 điếu
690.000 VNĐ
Cigar ZINO Nicaragua Short Torpedo hộp 25 điếu
7.600.000 VNĐ
Cigar ZINO Toro hộp 25 điếu
8.900.000 VNĐ
Flor de Selva hộp 25 điếu
10.800.000 VNĐ
Xì Gà Romeo Y Julieta No2 pack 5 điếu
1.750.000 VNĐ
Xì Gà TRINIDAD LA TROVA
Liên hệ
Xì gà Cohiba Siglo VI - Hộp 25
Liên hệ
xì gà Montecristo No.4 – 10 điếu
4.500.000 VNĐ
CIGAR MONTECRISTO NO.4 (5 ĐIẾU)
1.950.000 VNĐ
Romeo No.3 TUBOS hôp 3 điếu
990.000 VNĐ
 Xì Gà Cuba José L. Piedra Petit Cazadores: hộp 5 điếu
580.000 VNĐ
Xì gà Montecristo
4.200.000 VNĐ
CIGAR MONTECRISTO NO4
1.950.000 VNĐ
The Flor de Selva Churchill 16
8.500.000 VNĐ
Flor de Selva Grand Presse Maduro (10)
8.900.000 VNĐ
Umnum Jumbo pack 16
2.900.000 VNĐ
Flor de Selva Churchill hộp 7
5.300.000 VNĐ
Flor de Selva Fino hộp 7
4.200.000 VNĐ
Liên hệ

Xì Gà chính hãng Vinh, Cigar chính Hãng Vinh, Xì Gà Chính Hãng TP Vinh, Cigar Chính hãng tp Vinh, Xì Gà Cuba Vinh, Cigar cuba Vinh